Siunissaq

  • Projekt website

    Bla bla

  • Børnekonventionen og vores mad

    Retten til mad og adgang til et sundt liv er en grundlæggende rettighed ifølge FN’s Børnekonvention.
    ’Vores mad’ har sat maden på dagsordenen som et udgangspunkt for trivsel, overskud og fællesskab og for værdien i at bevare og genopdage en lokal (mad) -kultur.

  • Tekst her

Fremtiden tilhører os /Siunissaq uagut pigaarput er et social-kulturelt projekt, hvis mål er at styrke selvværd, livsmod og handlekraft blandt børn og unge mellem 12-26 år i Grønland.

Samarbejdet foregår sammen med lokale skoler og uddannelsesinstitutioner og lokale ressourcepersoner samt udefra kommende inspiratorer i workshop-baserede forløb, hvor både kreative og psyko-sociale redskaber udfoldes.

Projektet udfoldes pt primært i 3 byer: Nanortalik, Tasiilaq, Maniitsoq og i samarbejde med 3 kommuner i Grønland.

Siunissaq uagut pigaarput/Fremtiden tilhører os blev udviklet i et samarbejde mellem kunstnerisk leder, billedkunstner og fotograf, Tina Enghoff, forskningsansvarlig, professor i psykologi, Peter Berliner og jeg selv som projektleder og fundraiser.

I årene 2014-2019 finansieret af Bikubenfonden og grønlandske og danske fonde, kommuner og Selvstyret.

Læs mere på www.siunissaq.gl

Se øvrige projekter